Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu.

 

 

Artykuły

Bryły na lekcji matematyki

20 maja 2021
Powiększ zdjęcie

Figury, bryły, plastelina, wykałaczki masa humoru i dziecięcej energii! Oto jak wyglądały warsztaty na dzisiejszej lekcji matematyki w klasie 5. 

Lekcja też może być przyjemna. Natomiast geometria przestrzenna nie jest tylko dla starszych dzieci. Intuicje geometryczne można rozwijać już u dzieci młodszych.

Do wykonania brył potrzebne są jedynie:
- plastelina (którą możemy zastąpić zwykłym ciastem z mąki i wody)
- wykałaczki lub zapałki
Na zdjęciach można obejrzeć efekty naszej pracy.

Po ułożeniu dowolnych brył można porozmawiać o tym, że:
- elementy z plasteliny to WIERZCHOŁKI,
- elementy z wykałaczki lub zapałki to KRAWĘDZIE,
- można nazywać też powstałe figury przestrzenne.

Jest to doskonała okazja do zapoznania uczniów z tymi terminami, a także do przeliczania ilości wierzchołków i krawędzi oraz sprawdzania ile krawędzi ma np. sześcian.

 

Czytaj więcej o: Bryły na lekcji matematyki

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

19 maja 2021

Akcja Tydzień Ulgi

18 maja 2021

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

1 maja 2021

Warszawa, 30 kwietnia 2021 r.

 

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki
w szkołach i placówkach

 

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

 

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki.

 

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

 

 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

 

 • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
 • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

 

Kształcenie w szkołach specjalnych i ośrodkach od 4 maja do 30 maja

 

 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna.
 • Od 4 do 30 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, tak jak dotychczas, decyduje dyrektor szkoły.
 • Od 4 maja br. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak do tej pory, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym.

 

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

 

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

 

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

 

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

 

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

 

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Kształcenie sportowe od 4 do 30 maja

 

W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Czytaj więcej o: Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Projekt MOGĘ! Zatrzymać SMOG-Przedszkolaku złap oddech"-ciąg dalszy

27 kwietnia 2021
Powiększ zdjęcie

Nasze przedszkole wzięło udział w kampanii "MOGĘ zatrzymać SMOG - przedszkolaku złap oddech", dzięki czemu dwa oddziały naszego przedszkola zostały wyposażone w oczyszczacze powietrza. W ramach kampanii, w obu grupach zostały przeprowadzone warsztaty o tematyce antysmogowej. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom tego, jakie zagrożenia płyną z zanieczyszczenia powietrza. Przedszkolaki dowiedziały się m.in. jak powstaje smog, dlaczego zagraża naszemu zdrowiu i w jaki sposób możemy walczyć ze smogiem. Dzięki temu najmłodsi wiedzą już, że warto dbać o czyste powietrze dla lepszego zdrowia.

Czytaj więcej o: Projekt MOGĘ! Zatrzymać SMOG-Przedszkolaku złap oddech"-ciąg dalszy

„Smak życia, czyli debata o dopalaczach”

26 kwietnia 2021

„Smak życia, czyli debata o dopalaczach” to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto celem jest również zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych.

 

Czytaj więcej o: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”

Miejski Konkurs Plastyczny "Moja Klasa

20 kwietnia 2021

MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

13 kwietnia 2021

Informacje

Data konkursu: 12 kwietnia 2021 o godz. 16:00

Miejsce: Ustroń MDK "Prażakówka"

Termin składania zgłoszeń: 20 marca 2021 od godz. 8:00 - 23 marca 2021 do godz. 16:00

Regulamin: Pobierz plik regulaminu

Formularz złoszenia: Pobierz plik formularzu zgłoszenia


Opis konkursu

 Celem konkursu jest:
→prezentowanie najcenniejszych dzieł literatury polskiej i powszechnej, popularyzacja piękna i kultury języka polskiego

 W konkursie biorą udział:
→dzieci szkół podstawowych

 do konkursu przygotowujemy 3 utwory:
2 utwory poetyckie i fragment prozy. Recytuje się natomiast 1 utwór poetycki i prozę

 Recytatorzy oceniani będą w 3 grupach wiekowych:
› I gr. – uczniowie klas I-III szkół podstawowych

› II gr. – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

› III gr. – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych

 
Czytaj więcej o: MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Wielkanocne życzenia

31 marca 2021

Konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną

28 marca 2021

Miasto Ustroń oraz Miejski Dom Kultury Prażakówka serdecznie zapraszają wszystkie dzieci i młodzież szkolną do udziału w "Konkursie na najpiękniejszą kartkę wielkanocną".

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • własnoręcznie wykonać kartkę wielkanocną dowolną techniką, kartka powinna nawiązywać do Ustronia (maksymalny rozmiar A5 - 15cmx21cm)
 • zawrzeć wewnątrz kartki dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, numer tel. kontaktowego lub email,
 • wrzucić kartkę w wersji papierowej do skrzynki konkursowej znajdującej się w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”, ul. Daszyńskiego 28, 43-450 Ustroń, w terminie do 1.04.2021.

 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6.04.2021 na stronie FB Miasta Ustroń.

 Regulamin konkursu: https://ustron.pl/pl/konkurs-na-najpiekniejsza-kartke-wielkanocna,2861 

Czytaj więcej o: Konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną