Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu.

 

 

Artykuły

Pomaluj swój kod QR

6 maja 2019
Powiększ zdjęcie

Uwielbiamy kody QR za ich łatwość tworzenia i skanowania. Dziś pierwszy raz zamalowywaliśmy kod. Zadanie było proste - należało czarnym pisakiem zamazać wskazane cyfry. Niekoniecznie kwadraciki wyznaczone liniami. Po zeskanowaniu kod poprowadził uczniów do zadania niespodzianki. "Mazanie" QR wymaga skupienia i dokładności, gdyż jedna pomyłka i kod będzie błędny. 

 

Czytaj więcej o: Pomaluj swój kod QR

228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

6 maja 2019
Powiększ zdjęcie

 3-go Maja delegacja uczniów naszej szkoły złożyła kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Narodowej w Ustroniu.

Czytaj więcej o: 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Krajobraz i przyroda województwa śląskiego”

25 kwietnia 2019

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII i gimnazjalnych, a jego celem jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej walorów przyrodniczych województwa śląskiego; zachęcanie do odpoczynku na świeżym powietrzu, pogłębianie wiedzy o wartościach przyrodniczych swojej najbliższej okolicy oraz terenów przyrodniczo cennych; kształcenie zdolności artystycznych w dziedzinie fotografii przyrodniczej.

 

Konkurs realizowany jest w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej ZPKWŚ pn. „Bliskie spotkania z przyrodą” dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 [Regulamin konkursu]

[Karta zgłoszenia udziału]

Czytaj więcej o: Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Krajobraz i przyroda województwa śląskiego”

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

6 kwietnia 2019

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

Czytaj więcej o: Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Gala Laureatów

2 kwietnia 2019
Powiększ zdjęcie
2 kwietnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły -Anna Bolik i Nataniel Kamiński - podczas uroczystej gali w Bielsku-Białej odebrali zaświadczenia Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. To wielkie wyróżnienie dla uczniów i dla Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi. Tytuł laureata konkursu to najwyższe wyróżnienie dla uczniów -zwalnia z egzaminu z danego przedmiotu pisanego na zakończenie szkoły oraz daje pierwszeństwo w przyjęciu do wybranej szkoły ponadpodstawowej. 
Gratulujemy naszym uczniom - jesteśmy z Was dumni!
Czytaj więcej o: Gala Laureatów

„Nie dla czadu”

2 kwietnia 2019
Powiększ zdjęcie

Uczniowie klasy 3 wzięli udział w projekcie realizowanym w ramach kampanii „Nie dla czadu”.   W ramach projektu każdy uczeń otrzymał pakiet edukacyjny  „Mądre rady Żarka – psa strażaka”.   Od grudnia do marca realizowano zajęcia w czasie,  których uczniowie dowiedzieli się:   co to jest czad,  jakie są objawy zatrucia  tlenkiem węgla, jak pomóc osobie poszkodowanej, w jaki sposób zgłosić zdarzenie oraz  jak można się przed nim ustrzec dbając o wentylację pomieszczeń, utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń kominowo-grzewczych i montowanie czujek czadu.  Podsumowaniem realizacji kampanii było spotkanie ze strażakiem  z PSP w Ustroniu.   Na zakończenie spotkania strażak wręczył  każdemu uczniowi dyplom będący pamiątką udziału w projekcie „Nie dla czadu” .

Czytaj więcej o: „Nie dla czadu”

„Z wizytą w Operze Śląskiej”

2 kwietnia 2019
Powiększ zdjęcie

We wtorek 26 marca uczniowie klas młodszych wyjechali do  Opery Śląskiej w Bytomiu  na  balet  „Królewna Śnieżka”.  W przedstawieniu opartym na znanej baśni, jedynym środkiem wyrazu był taniec, który wywarł na małych widzach wielkie wrażenie. Również sam budynek teatru, sala widowiskowa, scena, kurtyny, scenografia była źródłem wielkich emocji. Myślę, że spędzone chwile nie były stratą czasu. Pobyt w teatrze pozwolił poszerzyć horyzonty, umożliwił przeżywanie wzruszeń, wpłynął na kształtowanie wrażliwości estetycznej, moralnej i społecznej.

 

Czytaj więcej o: „Z wizytą w Operze Śląskiej”

Mistrz Rachunku Pamięciowego 2019r

1 kwietnia 2019

 

Miejski konkurs matematyczny "Mistrz rachunku pamięciowego" o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu już za nami.

Wystąpiliśmy w składzie:

Aleksandra Czerwińska, Maksymilian Popek (klasa 4),
Agnieszka Zgondek, Laura Poznańska (klasa 5),
Maria Witkowska, Maja Jurczok (klasa 6 ),
Anna Bolik, Dawid Marianek (klasa 7),
Justyna Warzecha, Wojciech Sikora (klasa 8).

 W klasyfikacji indywidualnej uczeń klasy czwartej Maksymilian Popek zajął II miejsce oraz uczennica klasy szóstej Anna Bolik zajęła III miejsce:) Gratulujemy:)

Czytaj więcej o: Mistrz Rachunku Pamięciowego 2019r

Rusza rekrutacja do pierwszej klasy

29 marca 2019

Czy wiesz, co pije Twoje dziecko?!

19 marca 2019