Programowanie i algorytmika bez komputera

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2018

Czym jest programowanie, kodowanie w edukacji? Czy można nauczyć się programowania bez komputera? Posługiwanie się nowymi technologiami jest bardzo pożądane w XXI wieku. Poza umiejętnościami komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, przyszła kolej na trzeci język – język technologiczny, czyli komunikowanie się przy użyciu nowoczesnych technologii. Zdaniem Billa Gatesa „nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu. Pozwala wypracować umiejętność efektywnego myślenia o rzeczach niezwiązanych z informatyką”. Zdobyta wiedza i umiejętności przekładać się będą w przyszłości na wykonywane zawody. Jednym z priorytetów reformy edukacji jest nauka programowania już na etapie nauczania wczesnoszkolnego. Podstawa programowa, podpisana przez panią minister Annę Zalewską 14 lutego 2017 roku, kładzie szczególny nacisk na stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik mających podstawy w informatyce. W nowej podstawie programowej widnieje zapis: Programowanie jest rozumiane znacznie szerzej niż tylko samo napisanie programu w języku programowania. To cały proces, informatyczne podejście do rozwiązywania problemu: od specyfikacji problemu (określenie danych i wyników, a ogólniej – celów rozwiązania problemu), przez znalezienie i opracowanie rozwiązania, do zaprogramowania rozwiązania, przetestowania jego poprawności i ewentualnej korekty przy użyciu odpowiednio dobranej aplikacji lub języka programowania. Tak rozumiane programowanie jest częścią zajęć informatycznych od najmłodszych lat, wpływa na sposób nauczania innych przedmiotów, służy właściwemu rozumieniu pojęć informatycznych i metod informatyki. Wspomaga kształcenie takich umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów, sprzyja dobrej organizacji pracy, buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów.

W związku z powyższym 5 klasa ćwiczyła programowanie na "dywanie".  Poprzez kodowanie na dywanie (bez komputera) dzieci mają możliwość rozwiązywania problemów, pokonywania trudności oraz integracji w grupie rówieśniczej.  Ważne jest pokazanie uczniom, że istnieją sytuacje, w których jest wiele dróg prowadzących do celu. Zwykle jedna droga jest najlepsza, inne nieco gorsze, jeszcze inne zupełnie złe. Można więc ująć, że programowanie to nic innego jak rozwiązywanie problemów. Sposób zapisania rozwiązanego problemu to kodowanie, a osobą od rozwiązywania problemów jest programista. W programowaniu nie chodzi więc tylko o tworzenie algorytmów. Uczniowie uczą się podejmować właściwe decyzje, rozwiązywać problemy zarówno te przewidziane, jak i nieprzewidywalne, a to cecha najbardziej pożądana w przyszłej pracy zawodowej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-07
Data publikacji:2018-11-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwia Klusek-Szleszyńska
Liczba odwiedzin:106